10. novembar

Kongresni centar Hotela Terme, Sarajevo

Prijavi se
REGRUTACIJA TALENATA I ULOGA BRENDA POSLODAVCA | RAZVOJ LEADERA ZA USPJEH ORGANIZACIJE | HR TIM - STRATEŠKI POSLOVNI PARTNER KOMPANIJE

drive 2015

2012 | 2013 | 2014 | 2015

KONTAKT