REGRUTACIJA TALENATA I ULOGA BRENDA POSLODAVCA | RAZVOJ LEADERA ZA USPJEH ORGANIZACIJE | HR TIM - STRATEŠKI POSLOVNI PARTNER KOMPANIJE


Lista govornika za ovogodišnji DRIVE 17 će uskoro biti objavljena

Pogledajte ko su bili govornici na prošlogodišnjem DRIVE 16
KONTAKT